Andel av sakene i 2019

3 %

Gjennomsnittelig saksbehandlingstid (i dager)

 • 2019
  :
  98
 • 2018
  :
  159
 • 2017
  :
  110
 • 2016
  :
  136
 • 2015
  :
  78

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  229
 • 2018
  :
  258
 • 2017
  :
  273
 • 2016
  :
  223
 • 2015
  :
  272
Andel endrede vedtak 2019
14 %
Andel endrede vedtak 2018
12 %
Andel nemndmøter 2019
1 %
Andel nemndmøter 2018
3 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.