Disse tallene inneholder alle saker som er behandlet etter utlendingsloven § 32. Det vil si saker som ikke er realitetsbehandlet i Norge fordi asylsøknaden skal behandles i et annet trygt land.

Andel av sakene i 2019

5 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2019
  :
  85
 • 2018
  :
  43
 • 2017
  :
  129
 • 2016
  :
  77
 • 2015
  :
  65

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  314
 • 2018
  :
  324
 • 2017
  :
  805
 • 2016
  :
  1828
 • 2015
  :
  1790
Andel endrede vedtak 2019
8 %
Andel endrede vedtak 2018
6 %
Andel nemndmøter 2019
3 %
Andel nemndmøter 2018
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.