Andel av sakene i 2019

14 %

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i dager

 • 2019
  :
  65
 • 2018
  :
  75
 • 2017
  :
  105
 • 2016
  :
  86
 • 2015
  :
  101

Behandlede saker siste fem år

 • 2019
  :
  935
 • 2018
  :
  1041
 • 2017
  :
  1183
 • 2016
  :
  1354
 • 2015
  :
  1574
Andel endrede vedtak 2019
10 %
Andel endrede vedtak 2018
11 %
Andel nemndmøter 2019
1 %
Andel nemndmøter 2018
1 %

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.