Gjennomsnittlig saksbehandlingstid siste fem årene (i dager)

Sakstyper 2019 2018 2017 2016 2015
Asyl/beskyttelse 132 155 149 87 139
Familieinnvandring 64 74 127 100 64
Norsk statsborgerskap 48 79 85 101 98 
Utvisning  82 71 84 84  91 
Dublinsaker  85 43 129 77  65 
Arbeidstillatelse  65 75 105 84  101 
Permanent opphold  99 118 125 107  96 
Reisedokumenter  98 159 110 136  78 
Studietillatelse 21 61 79 64 79

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger. Tallene er et gjennomsnitt og skiller ikke mellom saker som er behandlet i nemndmøte og ikke.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid totalt (i dager)

 • 2019
  :
  87
 • 2018
  :
  102
 • 2017
  :
  125
 • 2016
  :
  89
 • 2015
  :
  105

Antall saker behandlet siste fem årene

Sakstype 2019 2018 2017 2016 2015
Asyl/beskyttelse 1460 2841 5516 5875 5785
Familieinnvandring 1195 1706 2758 1981 1517
Norsk statsborgerskap 387 688 764 500 634
Utvisning 943 1210 1791 2030 1722
Dublinsaker 314 324 805 1828 1790
Arbeidstillatelse 935 1041 1183 1350 1574
Permanent oppholdstillatelse 257 270 203

203

 225
Reisedokumenter 229 258 273 222  272
Studietillatelse 163 405 328 317 414

*Alle tall inkluderer klagesaker og omgjøringsanmodninger.

Antall saker behandlet siste fem årene

 • 2019
  :
  6605
 • 2018
  :
  9690
 • 2017
  :
  14414
 • 2016
  :
  14852
 • 2015
  :
  14463