BF01

Velkommen til Utlendingsnemnda – eller bare UNE om du vil.

BF02

Noen ganger spør vi om et barn vil komme og snakke med oss, slik at vi kan få mer informasjon om deg eller din familie. En slik prat er helt frivillig.

BF03

Du kan ha med deg en voksen du stoler på – for eksempel en advokat eller en verge.

BF04

Hos UNE får du prate med en nemndleder. Nemndlederen er som en slags dommer, og har ansvaret for din eller din families sak.

BF05

Vi har et eget barnerom for yngre barn som skal snakke med oss.

BF06

Alle som ikke kan norsk får hjelp av en tolk.

BF07

Fire voksne vil følge med på samtalen på en skjerm i naborommet. Tre fra UNE vil sammen med vergen eller advokaten din følge med på hva du og nemndlederen snakker om.

BF08

Nemndlederen vil spørre om stort og smått som handler om deg og din oppvekst. Han eller hun er vant til å snakke med barn, noen ganger også om vanskelige ting.

BF9

Hvis du ikke kan eller ikke vil svare på et spørsmål, så er det helt i orden. Men husk at alt du sier skal være sant.

BF10

Alle hos UNE har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke har lov til å fortelle hva du sier til noen.

BF11

Du har rett til å si hva du mener i saker som handler om deg selv. Det du sier er til god hjelp når UNE skal avgjøre hvem som får lov til å bli boende i Norge.

BF12
  • Alle barn har rett til å bli hørt i saker som handler om dem selv.
  • Noen ganger spør vi om du vil komme å prate med oss. Det er helt frivillig.
  • Er det noe du ikke vil snakke om, er det helt greit.
  • Alt du forteller oss må være sant.
  • Det du forteller oss har vi ikke lov å si til noen andre.
BF13

Les mer om høring av barn og om nemndmøter på UNE.no