1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Delvis tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Ikke tatt til følge