1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klagerens søknad om norsk statsborgerskap ble avslått begrunnet med ikke utholdt karenstid.