1. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke studietillatelse fordi det ikke var sannsynliggjort at han ville reise hjem igjen etter endt utdanning.