Sist oppdatert: 24.08.2020 24.08.2020

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke studietillatelse fordi det ikke var sannsynliggjort at han ville reise hjem igjen etter endt utdanning.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte studietillatelse, men fikk avslag. UDI mente det ikke var sannsynlig at klageren ville reise tilbake til hjemlandet når utdanningen var over.

UNEs vurdering

UNE var enig i UDIs vurdering. UNE viste til et generelt stort utvandringspotensiale fra Iran på grunn av den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i landet. UNE mente derfor det skulle sterke grunner til for å godkjenne en søknad om oppholdstillatelse.

UNEs vurdering var at klagerens returforutsetninger ikke var særlig sterke. Klageren var ung, ugift og hadde ingen barn i hjemlandet. Han hadde forklart at han forsørget foreldrene sine hjemme, men UNE mente i tråd med praksis at dette ikke utgjorde en sterk nok tilknytning til hjemlandet.

UNE påpekte også at klageren hadde søkt på flere ulike studier i andre Schengen-land, noe som antydet at hovedformålet hans med å søke studietillatelse var å få opphold i Schengen.

UNE mente derfor at klagerens tilknytning til hjemlandet ikke var sterk nok til å sannsynliggjøre at han ville reise hjem igjen etter endt utdanning i Norge.  

Var dette sammendraget nyttig?