1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren søkte om beskyttelse fordi hun hadde rømt fra et voldelig tvangsekteskap og ikke hadde noen som kunne ta vare på henne i hjemlandet. UNE trodde ikke på forklaringen og avslo derfor søknaden.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
  UNE omgjorde UDIs avslag og ga klageren beskyttelse i Norge. Sentralt i saken var klagerens ekteskap til en konvertitt bosatt i Norge, og hennes families reaksjon på konverteringen.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge