Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Anmodningen ble tatt til følge. Enstemmig. Sammendraget gjelder hele familien (utenom far)

Ektepar med fire barn søkte beskyttelse i oktober 2018. De kom opprinnelig på visum i forbindelse med en begravelse. Familiens opprinnelige asylgrunnlag ble ikke lagt til grunn. Etter vedtak mottok UNE opplysninger om at far utøvde vold mot mor og barn og at de var på krisesenter. UNE opprettet en omgjøringsanmodning og behandlet saken til mor og barn i nemnd. Mors forklaring ble under tvil lagt til grunn. De la under tvil til grunn at de stod i fare for å utsettes for ytterligere vold fra far dersom de henvises til å returnere med ham. Mor kunne ikke returnere uten mannlig nettverk. Nemnda ga familien tillatelse etter § 28 første ledd bokstav a. Far har returnert til Afghanistan.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort. Tillatelsen ble ikke gjort begrenset.

Var dette sammendraget nyttig?