Sist oppdatert: 12.11.2020 12.11.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren søkte om oppholdstillatelse for å arbeide som faglært kokk. UNE avslo søknaden fordi klageren ikke hadde dokumentert tilstrekkelig kompetanse.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse for å arbeide som kokk på et hotell i Norge. Han hadde bodd i Norge i flere år, både som student og arbeidstaker. 
 
Vedlagt søknaden var blant annet arbeidskontrakt, CV, diplomer og arbeidsattester. UDI avslo søknaden fordi klageren ikke hadde dokumentert at han var faglært kokk. Hans utdannelse var ikke nødvendig for å utføre arbeidet han var tilbudt. I klagen argumenterte klageren for at han hadde spesielle kvalifikasjoner som kokk, basert på halvannet år med opplæring fra Nepal og flere års erfaring fra det norske kjøkkenet.
 

UNEs vurdering

UNE mente at klageren var faglært. Det var imidlertid ikke sammeheng mellom faget han hadde tatt mastergrad i, og stillingen han var tilbudt.
 
Fordi han ikke hadde formell utdannelse som kokk, vurderte UNE om han hadde opparbeidet seg erfaring som likevel kunne danne grunnlag for en tillatelse som faglært arbeidstaker. UNE understreket at det skal mye til for å få en tillatelse basert på spesielle kvalifikasjoner, og at det generelt kreves en erfaring som er minst dobbelt så lang som den formelle utdannelsen som mangler. UNE mente at klageren ikke hadde dokumentert at han hadde slike spesielle kvalifikasjoner. Søknaden ble derfor avslått.
 

Var dette sammendraget nyttig?