Sist oppdatert: 30.01.2021 30.01.2021

Sammendrag: Utvisning

UNE omgjorde UDIs vedtak om utvisning fordi det ikke lenger forelå utvisningsgrunn.

Bakgrunn:

UDI utviste klageren med fem års innreiseforbud fordi hun hadde søkt om familieinnvandring på grunnlag av et ekteskap som UDI mente var inngått for å skaffe henne en oppholdstillatelse. Utvisningsvedtaket var begrunnet med at klageren hadde holdt tilbake opplysninger om at ekteskapet med referansepersonen var et omgåelsesekteskap.
 
Da UNE behandlet klagen over UDIs avslag på familieinnvandring, mente UNE at det ikke var sannsynlighetsovervekt for at det var et omgåelsesekteskap, og ga klageren en midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag ekteskapet.
 

Vurdering:

Vedtaket om utvisning ble deretter omgjort, fordi utvisningsgrunnlaget i UDIs vedtak ikke lenger var til stede. Grunnlaget for å melde klageren inn i Schengen informasjonssystem (SIS) var da heller ikke oppylt, og SIS-innmeldingen ble også opphevet.
 

Var dette sammendraget nyttig?