Sist oppdatert: 22.09.202022.09.2020

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke fornyet oppholdstillatelse for å studere fordi UNE mente at formålet med oppholdet i Norge ikke var å studere på heltid, men å arbeide.

Bakgrunn

Klageren hadde hatt midlertidig oppholdstillatelse i to år for å studere ved et universitet. Han søkte om fornyet tillatelse for å fortsette studiene. Vedlagt søknaden var blant annet uttalelse om studieprogresjon, karakterutskrift, kontoutskrifter og arbeidsavtale.

UDI avslo søknaden fordi de mente at formålet med klagerens opphold i Norge var arbeid, ikke heltidsstudier.

Vurdering og konklusjon

For at en oppholdstillatelse for studier skal fornyes, må alle vilkårene for en tillatelse som student fortsatt være oppfylt. Klageren må også ha tilfredsstillende fremgang i utdanningen. I tillegg er det et vilkår at utdanning er formålet med oppholdet, og at det dreier seg om heltidsutdanning. En studietillatelse gir adgang til deltidsarbeid i inntil 20 timer per uke, og heltidsarbeid i feriene.

UNE var enig med UDI i vurderingen av klagerens formål med oppholdet i Norge. Opplysninger i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret viste at klageren hadde arbeidet betydelig mer enn 20 timer per uke i sin siste tillatelsesperiode. UNE la ikke vekt på klagerens forklaring om at han hadde arbeidet mer enn 20 timer fordi han bare hadde masteroppgaven igjen og ikke hadde forelesninger. Begrensningen på 20 timer i uken gjelder uavhengig av klagerens studiesituasjon.

UNE konkluderte derfor med at klageren ikke fylte vilkårene for fornyet tillatelse som student.

Klageren fikk heller ikke opphold på humanitært grunnlag. Det var hverken «sterke menneskelige hensyn» eller en «særlig tilknytning til riket», se utlendingsloven § 38. Klageren var heller ikke vernet mot retur til hjemlandet.

Var dette sammendraget nyttig?