Sist oppdatert: 23.06.2020 23.06.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Afghansk kvinne med klage over tidsbegrenset oppholdstillatelse. UNE opprettholdt begrensningen på grunn av fortsatt ID-tvil.

Bakgrunn

Klageren fikk endelig avslag i UNE i 2012, men fikk senere innvilget en oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn i saken. Tillatelsen ble begrenset fordi det var tvil om kvinnens identitet, og ble derfor kun gitt for ett år.
 
I søknad om fornyelse la klageren frem nytt pass og tazkera for UDI. UDI mente at begrensningen ikke kunne oppheves, og ga klageren en fornyet ettårig tillatelse.
 
I klagen ble det blant annet fremhevet at klageren hadde gjort alt hun kunne for å bekrefte sin identitet. Situasjonen påvirket dessuten de tre barna hennes negativt.
 

UNEs vurdering

UNE påpekte at både afghanske tazkeraer og pass har begrenset notoritet. Det vil si at dokumentene ikke er pålitelige fordi UNE har liten tillit til rutinene rundt ustedelse og kontroll av slike dokumenter. Pass utstedt ved ambassaden i Oslo har noe bedre pålitelighet enn andre afghanske dokumenter. Dersom det foreligger konkrete opplysninger som tilsier tvil om klagerens identitet, vil et slikt pass likevel ikke i seg selv kunne oppheve denne tvilen.
 
UNE påpekte at det nye passet var utstedt på en identitet som ikke ble ansett som sannsynlig ved UNEs tidligere vurdering. UNE mente derfor at passet ikke var egnet til å oppheve tvilen som allerede var skapt om hennes identitet.
 
Angående klagerens tre mindreårige barn, mente UNE at det ikke var i strid med deres beste å gi begrensninger i morens sak.
 
Begrensningene i klagerens tillatelse ble derfor opprettholdt.
 

Var dette sammendraget nyttig?