Sist oppdatert: 28.01.2020 28.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker. Arbeidstilbudet krevde ikke faglært kompetanse.

Saken ble behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke var vesentlige tvilsspørsmål.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Kvinne søkte om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker. Klageren ble tilbudt en stilling som Marketing and Communications Manager. Hun hadde en bachelorgrad i Hospitality Management fra hjemlandet.

UNE mente at arbeidstilbudet ikke krevde faglært kompetanse. For det første, stod det i arbeidstilbudet at stillingen krevde kun to års arbeidserfaring. Det fremgikk ikke at den krevde faglært kompetanse. Videre ønsket arbeidsgiver en person med gode språkkunnskaper. Klagerens språkkunnskaper var ansett som svært nyttig for arbeidsgiveren, og UNE anerkjente behovet for å snakke flere språk i en slik jobb. UNE viste imidlertid til at det ikke var dette som var klagerens faglærte kompetanse. Det at klagerens utdanning, erfaring og språkkunnskaper var nyttige for arbeidet, var ikke ensbetydende med at det er nødvendig med faglært kompetanse for å utføre jobben.

Var dette sammendraget nyttig?