Sist oppdatert: 27.01.2020 27.01.2020

Sammendrag: Utvisning

Nemnda kom til at innreiseforbudet skulle settes ned fra 10 år til fem år. Sentralt i vurderingen var at det ikke var andre grove brudd på utlendingsloven enn ulovlig opphold i Norge.

Sammendraget gjelder en kvinne som kom til Norge på tillatelse som au-pair. Hun forlot ikke landet da tillatelsen utløp. Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte. Nemnda tok enstemmig klagen delvis til følge.
Klageren fikk norsk samboer og oppholdt seg ulovlig i Norge i ti år, før hun søkte om frivillig retur med IOM. UDI fattet vedtak om ti års innreiseforbud. Nemnda mente at ti års innreiseforbud primært skulle brukes ved utvisning for brudd på straffeloven. I denne saken var det ikke andre brudd på utlendingsloven enn det ulovlige oppholdet.

Var dette sammendraget nyttig?