Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble ikke tatt til følge.

Enstemmig.

Mann født og oppvokst i Iran, afghansk borger, søkte om asyl på bakgrunn av at han hadde konvertert fra islam til kristendommen. Etter en konkret vurdering fant nemnda at det ikke var troverdig at klageren hadde konvertert slik han anførte. Nemnda la vekt på at klageren i intervjuet med UDI ikke nevnte kristendommen eller noe om at han hadde konvertert, til tross for at religion var et gjennomgående tema i intervjuet. Det ble også lagt vekt på at klagerens ytringer på sosiale medier med religion som tema først startet etter at UDI hadde avslått hans søknad om asyl.

Det ble ikke tatt stilling til identitet.

Var dette sammendraget nyttig?