Sist oppdatert: 19.01.2020 19.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ikke tatt til følge. Enstemmig.

Mann, 17 år, søkte beskyttelse i 2015.

Klageren fremla ikke pass eller identitetsdokumenter. Klageren opplyste at han ble forsøkt tvangsrekruttert til Al Shabab, sør vest i Somalia, i et område Al Shabab står sterkt og truet da han flyktet til en annen by. Han opplyser at han har helseproblemer med klare symptomer på PTSD, men at det ikke har vært mulig å dokumentere det før nemndmøtet.

Nemnda bemerket blant annet at det meste av klagerens forklaring legges til grunn som noenlunde sannsynlig, blant annet oppklarende forklaring om familieforhold og rekrutteringsforsøket til Al Shabab. Klageren har imidlertid bidratt til usikkerhet om oppvekst, skolegang, hvem han har bodd sammen med og kontakt med familiemedlemmer.

Nemnda mener at klageren ikke med rette frykter represalier fra Al Shabab for å ha unndratt seg rekruttering eller at han blir forsøkt rekruttert på nytt. UNE ser ikke at det er en reell risiko for at han igjen skal kontaktes av Al Shabab ved retur. Situasjonen på hjemstedet har endret seg vesentlig siden han flyktet, og Al Shabab er drevet ut av byene og er betydelig redusert. Nemnda anser ikke at klageren er av særlig interesse for Al Shabab nå, og at de ikke vil prioritere å oppsøke personer som tidligere forgjeves er forsøkt rekruttert. I henhold til praksis er det ingen områder i Somalia som gir grunn til beskyttelse på rent generelt grunnlag. Nemnda legger til grunn at klageren har familie og nettverk på hjemstedet. Nemnda kan heller ikke se at klagerens helseopplysninger gir grunnlag for opphold i Norge

Nemnda tok ikke endelig stilling til identitet da klageren ikke får noen tillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?