Sist oppdatert: 21.02.2020 21.02.2020

Sammendrag: Tilbakekall

Familieinnvandringstillatelse delvis tilbakekalt fordi klageren ikke har bodd sammen med sin ektefelle i hele tillatelsesperioden.

Klageren hadde oppholdstillatelse gjennom familieinnvandring med sin ektefelle (referansepersonen). Det var et vilkår for tillatelsen at ekteskapet bestod og at partene bodde sammen. Ekteparet ble separert første gang i 2018, men separasjonen ble senere opphevet. UDI ble våren 2019 informert av referansepersonen i saken om at ekteparet skulle separeres på nytt, og at de hadde flyttet fra hverandre. I følge Det sentrale folkeregisteret ble paret ble separert sommeren 2019. UDI mente at samlivet ikke fremstod som reelt, og besluttet å tilbakekalle tillatelsen fra våren 2019.
 
UNE var enig i UDIs vurdering, og tilbakekalte klagerens tillatelse fra det tidspunktet referansepersonen  informerte UDI om at de ikke lenger bodde sammen, og at forholdet var slutt. UNE mente at det ikke var riktig å gi klageren oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge. Han hadde kun bodd her i tre år, hadde ikke barn og det var ingen opplysninger om at han hadde helseprobelmer. Videre var ikke klageren vernet mot retur til Tyrkia. Klagren måtte derfor forlate Norge.
 

Var dette sammendraget nyttig?