Sist oppdatert: 07.04.2020 07.04.2020

Sammendrag: Visum

Klagerens italienske Schengen-visum ble annullert/tilbakekalt. Det var åpenbart at vilkårene for å få visum ikke var oppfylt da han fikk visumet. Han hadde reist direkte til Norge og ikke til Italia der han skulle på offisielt besøk som det sto i søknaden.

Sakens bakgrunn

Klageren ble kontrollert i grensekontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Han fremviste et pass med gyldig Schengen-visum for 90 dager for flere innreiser som var gitt av italienske myndigheter. Politiet søkte etter klageren i Visa Information System (VIS), et felles system for Schengen-landene der informasjon om visumsaker lagres. Søket viste at klageren hadde oppgitt offisielt besøk som grunnlag for visumsøknaden. Klageren oppga at han skulle besøke en venn i Italia, men at planen ble endret på grunn av sykdom i familien. I Norge skulle han reise og ta bilder på oppdrag fra et firma og kanskje reise til Italia senere.

Vurdering og konklusjon

UNE mente at det var åpenbart at vilkårene for å få visumet ikke var oppfylt da klageren fikk visum, se utlendingsloven § 10 første ledd siste avsnitt. UNE mente det fremsto som mest sannsynlig at Norge var hoveddestinasjonen for søknaden, og ikke Italia. Til norsk politi hadde han opplyst at han skulle besøke en venn i Italia, og han husket ikke grunnlaget for besøket. han hadde ikke gitt informasjon eller dokumentasjon som sannsynliggjorde at Italia var hovedformålet med reisen. Han hadde også tidligere visum til Italia som ikke var benyttet. Det var heller ikke samsvar mellom reisens formål i søknaden, offisielt besøk, og de opplysningene han hadde gitt til norsk politi. Visumet kunne derfor annulleres etter reglene i visumforordningen artikkel 34 punkt 1.  

Var dette sammendraget nyttig?