Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Arbeid

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Klageren hadde tidligere hatt tillatelse for å kunne ta en mastergrad i Norge. Klageren søkte om fornyelse av sin studietillatelse for å kunne fortsette på mastergraden sin i Norge. Av fremlagte dokumentasjon fremgikk det at klageren kun skulle ta 22,5 studiepoeng for hele den perioden han søkte om tillatelse for. UNE mente at formålet med søknaden dermed ikke var å være heltidsstudent. Dette fordi i henhold til praksis må en student avlegge 30 studiepoeng per semester for å bli ansett som heltidsstudent.

Var dette sammendraget nyttig?