RB-20 skal sikre at UNE gir nødvendig informasjon til PU eller lokalt politidistrikt som vil kunne verke inn på uttransportering av ein utlending.