RB-09 skildrar rutinane for saksbehandlinga av klager etter SIS-lova.