SIS-recast II.png

Stortinget har vedtatt endringer i SIS-loven for å gjennomføre tre EU-forordninger om SIS. Endringene omfatter områdene grensekontroll, politisamarbeid og returområdet. Lovendringen trådte i kraft 7. mars 2023.

Hva er SIS?

SIS er et informasjonsdelingssystem for sikkerhet og grensekontroll i Europa. Systemet er opprettet for å kompensere for fjerningen av den indre grensekontrollen mellom medlemsstatene i Schengen-samarbeidet.

Det brukes blant annet til å utveksle informasjon om personer som har fått en utreiseplikt med en utreisefrist fra Schengen-området eller som har fått et innreiseforbud til Schengen-området.

Tre nye regelsett

Tre nye SIS-forordninger i EU forplikter medlemsstatene til å gjøre ulike registreringer i SIS:

Forordningene har nå status som norsk lov.

Hva betyr det for utlendingsmyndighetene?

Personopplysninger om tredjelandsborgere (personer fra et land utenfor Schengen-området) skal registreres i SIS hvis de har plikt til å forlate Schengen-området. Melding om slike returvedtak skal registreres i SIS med en gang. Før loven ble endret, var det bare tredjelandsborgere som var utvist med et innreiseforbud som ble registrert i SIS. De nye reglene skal bidra til å forebygge og hindre irregulær migrasjon.

Hva betyr det for klagerne?

Personer som er registrert i SIS kan ikke reise inn i eller oppholde seg i Schengen-området. 

Utlendinger med returvedtak må sørge for å få utreisen registrert slik at SIS-registreringen slettes. De må vise frem reisedokumentet (passet) ved grensekontrollen når de forlater Schengen-området, for eksempel på flyplassen.  
 
Alle som er registrert i SIS, kan be om informasjon om hvilke opplysninger som er registrert, og de kan kreve innsyn i opplysninger om seg selv. Er noe ukorrekt, kan de kreve retting. Ulovlige registreringer kan kreves slettet. Har UNE truffet et returvedtak eller utvisningsvedtak med innreiseforbud, har UNE ansvar for å håndtere slike krav.