ukraina_1500

Plikten til å returnere til Ukraina etter endelige avslag på søknader om opphold i Norge er suspendert inntil videre.

Utlendingsnemnda (UNE) har besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Ukraina. Bakgrunnen for dette er det siste døgnets dramatiske eskalering av konflikten mellom Ukraina og Russland. Russland har angrepet flere mål i Ukraina, og situasjonen vurderes som uavklart, og utviklingen fremover som svært usikker.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Ukraina, inntil videre ikke har plikt til å reise. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE har omtrent 30 saker til behandling fra ukrainske borgere. Av disse er det omtrent 15 saker som vil kunne medføre utreiseplikt dersom tidligere avslag blir opprettholdt. Disse vil UNE nå vente med å behandle.

Personer med saker omfattet av Dublin III-forordningen eller første asyllandregelen, er ikke omfattet av suspensjonen. Disse skal fortsatt returnere til det landet innenfor Schengen-samarbeidet der asylsøknaden deres skal vurderes.

UNE følger situasjonen i Ukraina fortløpende. Suspensjonen av utreiseplikt for tidligere avgjorte saker, og berostillelsen av saker vi har til behandling, gjelder inntil videre.

Politiets utlendingsenhet (PU) har også fått beskjed om at ingen personer som faller inn under suspensjonen, skal sendes ut fra Norge. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert til Ukraina nå.

Du kan lese mer informasjon om situasjonen i Ukraina på UDIs nettsider (ekstern link).