Fafo_rapport_høring_av_barn

Fafo har vurdert dagens regelverk og gir en evaluering av utlendingsforvaltningens praksis.

Rapporten ble lansert 1. september under Fafo-arrangementet «Når mamma eller pappa blir utvist». Den er utarbeidet av forskningsstiftelsen Fafo og advokat Cecilia Dinardi, på bestilling fra UDI.

Ketil Larsen var en av dem som holdt innlegg på arrangementet. Han er avdelingsdirektør i UNEs fagavdeling, og sier at rapporten vil bli lest med stor interesse.

- Dette er en utredning som også vi i UNE har ønsket. Takk til forskerne for det arbeidet de har gjort, og til alle som har bidratt inn i arbeidet, sier Larsen.

Vurderer rettslige rammer og gir anbefalinger

Forfatterne av rapporten har gjort en vurdering av de rettslige rammene rundt høring av barn i utvisningssaker. De har også evaluert utlendingsforvaltningenes praksis på området. Til slutt inneholder rapporten anbefalinger om hvordan myndighetene kan styrke arbeidet med å sikre barnas rettigheter i disse sakene.

Anbefalingene handler om hvordan man kan gå fram for å høre berørte barn i større grad og i tråd med prinsippet om barnets beste, og om hvilke regelverksendringer som eventuelt er nødvendige for å gjennomføre endringene.

Rapporten i sin helhet finner du på UDI sine nettsider (ekstern lenke).