Praksisbase-original

Praksisbasen er nå en integrert del av une.no. Med nytt utseende, bedre søkefunksjonalitet, mer brukervennlig innhold og en ny redaksjon som skriver sammendragene.

I praksisbasen finner du sammendrag av et representativt utvalg av UNEs avgjørelser. Basen er åpen for alle, men hovedformålet er at den skal være en nyttig kilde for advokater og rettshjelpere i deres arbeid med utlendingssaker.

Positivt for rettssikkerheten

- Praksisbasens viktigste funksjon er å dekke advokatenes kunnskapsbehov, men den har også videre betydning for åpenhet og innsyn. Journalister, frivillige organisasjoner, studenter og samfunnsinteresserte enkeltpersoner er også blant basens brukere, sier UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes.

Det inngår i UNEs samfunnsoppdrag å vise åpenhet om våre avgjørelser og ha fokus på brukerne våre i alle ledd. Å tilby advokater et godt verktøy for at de kan sette seg inn i UNEs praksis når de skal bistå sine klienter, er et viktig steg på veien mot mer åpenhet.

-Vi håper at en bedre offentlig praksisbase kan få en positiv betydning både for rettssikkerhet og legitimitet, sier Aursnes.

Hva er nytt med UNEs praksisbase?

  • Ny søkefunksjon

Det skal nå være enkelt å søke eller filtrere seg frem til sammendrag som gjelder sakstypen, avgjørelsesformen, nasjonaliteten, temaet eller året du er på utkikk etter. Er det noen søk du gjentar ofte, har du nå mulighet til å abonnere på nyheter for det søket.

  • Ny redaksjon

Arbeidet med å skrive nye sammendrag vil nå gjøres av en redaksjon. Målet er at det vil heve kvaliteten på sammendragene. Sammendragene vil bli skrevet med fokus på at lengde og innhold tilpasses den enkelte avgjørelsen, og hva som gir en god fremstilling av saken. 

  • Nye utvalgskriterier

For å få til det løftet som er nødvendig, må vi også sørge for at innholdet i basen er det advokater og rettshjelpere faktisk trenger. Vi har derfor revidert kriteriene som regulerer hva som skal inn i basen. Det skal gjøres et representativt utvalg, slik at alle sakstyper over en viss størrelse er representert i basen.

  • Oppsummerende ingress

Alle nye sammendrag vil få en oppsummerende ingress. Slik at det er enkelt å se om det er et relevant sammendrag å lese eller ikke. 

  • Sammendragets kontekst

Etter ønske fra brukerne vil vi forsøke å sette sammendragene inn i en større kontekst ved å lenke til andre relevante sider på une.no, Landinfo, Lovdata med mer.

  • Tilbakemeldingsknapp

Det er lagt opp til at det er mulig å gi tilbakemeldinger om basens innhold og komme med forbedringsforslag. Det kan gjøres ved å bruke tilbakemeldingsfunksjonen nederst på sidene. 

Innholdet må bygges opp over tid

Vi har valgt å ta med videre i den nye basen sammendrag tilbake til 2015. Disse sammendragene er skrevet og valgt ut på den gamle måten. Vi må derfor ta tiden til hjelp for å få fylt opp UNEs praksisbase med nytt og mer brukervennlig innhold.

Her finner du UNEs praksisbase