Direktør Ingunn-Sofie Aursnes

I statsråd fredag 9. februar 2018 fikk Ingunn-Sofie Aursnes forlenget sitt åremål som direktør for Utlendingsnemnda (UNE) for seks nye år.

Ingunn-Sofie Aursnes ser at UNEs samfunnsoppdrag er endret som følge av at migrasjonssituasjonen er i endring. De neste årene blir samarbeidet med andre etater i utlendingsforvaltningen viktig.

– Det at migrasjonssituasjonen har endret seg veldig siden 2015 betyr at færre asylsøkere kommer til landet og det blir færre saker for Utlendingsdirektoratet og færre klagesaker for UNE. Det er viktig å organisere UNE slik at virksomheten raskt kan tilpasse seg endringer i ankomsttallene, sier Aursnes.

– Dersom det igjen kommer mange asylsøkere direkte inn over norsk grense, vil det bli mer å gjøre. Her er det mange usikkerhetsmomenter. Fleksibilitet i saksflyt og hensiktsmessig organisering av utlendingsforvaltningen er svaret på disse utfordringene fremover, sier Aursnes.

– Jeg er veldig glad i jobben min. Den er energigivende og veldig interessant på et krevende samfunnsområde. Jeg liker å oppnå resultater sammen med andre for å skape et enda bedre forvaltningsorgan, sier direktøren.

Ingunn-Sofie Aursnes har vært direktør for UNE siden 2012.