tiltro-totalt-2018.png

I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene. Dette er det samme som i fjor, og det nest høyeste som har vært målt.

Hvert år spørres et representativt utvalg på tusen personer om sin tiltro til norske utlendingsmyndigheter. I den første undersøkelsen i 2002 var det bare 30 prosent som uttrykte svært stor eller ganske stor tiltro. Tiltroen lå deretter lenge på 40-tallet i prosent, inntil det de siste årene hele tiden har vært over halvparten som har uttrykt den type tiltro. Undersøkelsene gjøres for Utlendingsnemnda (UNE).

Inntil nylig pleide tiltroen til utlendingsmyndighetene alltid å være lavest fra Fremskrittspartiets velgere. Dette har endret seg de siste par årene. Det er nå ingen tydelig forskjell i tiltro mellom velgerne på høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Lavest tiltro i årets undersøkelse har utlendingsmyndighetene hos velgerne til Rødt og Kristelig Folkeparti. Høyest tiltro uttrykkes fra Høyres og Venstres velgere, tett fulgt av Arbeiderpartiets velgere.

Undersøkelsen ble gjennomført 19. til 25. juni.

tiltro-parti-2018.png