Praksisnotat samvær barn.jpg

Beskriver UNEs praksis i saker der foreldre søker om oppholdstillatelse på grunn av samvær med barn i Norge.

UNE har gjennomgått rundt 200 saker fra 2010 fram til august 2017. Notatet viser hvordan UNE har anvendt regelverket i praksis i disse sakene.

Oppsummeringen i notatet viser at beslutningstagerne våre sjelden har vært i tvil om resultatet. De gangene UNE har omgjort, har det vanligvis vært fordi vilkårene for å få en tillatelse har blitt oppfylt mens saken var til behandling i UNE. UNE har også gitt tillatelse i noen saker på grunn av sterke menneskelige hensyn.  

UNEs praksisnotater er UNEs offisielle beskrivelse av egen praksis innenfor bestemte temaer. De blir laget etter en gjennomgang av utvalgte vedtak innenfor bestemte perioder.

Les hele praksisnotatet.