UNE har knyttet til seg en medisinsk rådgiver for bistand i saksbehandlingen og i rettssaksarbeidet.

Bakgrunnen er at UNE behandler et stort antall saker med helseopplysninger som kan være krevende for ansatte og nemnder å forstå og vurdere. Dette er i første omgang en prøveordning som skal evalueres nærmere i løpet av 2017.

Rådgiveren er Ole Steen. Steen har lang erfaring som lege og psykiater, både innen klinisk arbeid, ledelse og klagesaksbehandling. Han har også arbeidet med nevrokirurgi og organdonasjon. Videre har han hatt sakkyndigoppdrag for domstolene og deltatt i offentlige utvalg. Han har tidligere bistått UNE ved enkelte anledninger, men har nå en avtale om mer regelmessig bistand.