UNE har levert høyringsfråsegn til forslaget om endringar i utlendingslovgivinga (Innstramninger II) av 29. desember 2015. 

Høyringssvaret vårt til Justis- og beredskapsdepartementet kan du lese her (PDF).