UNE mener det ikke lenger er grunnlag for en generell returstopp til deler av Irak.

UNE suspenderte 16.06.2014 utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til de irakiske provinsene Anbar, Ninewa, Salah al-Din, Kirkuk, Bagdad, Diyala, Kerbala og Babil. Den generelle sikkerhetssituasjonen i disse provinsene er nå tilstrekkelig avklart. UNE har derfor i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til disse provinsene.

Avgjørelsen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten til Irak innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får, endelig vedtak om retur til Irak, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsretur til Irak.

At den midlertidige suspensjonen av utreiselikt nå oppheves, innebærer ikke at UNE mener det er trygt for alle å returnere til alle områder av Irak. UNE vurderer det imidlertid slik at vi nå har til tilstrekkelig oversikt og kunnskap om sikkerhetssituasjonen i Irak til å kunne gjøre forsvarlige, individuelle vurderinger av den enkeltes sak.

Situasjonen i Irak har gjort at svært mange, som tidligere har fått endelig avslag på sin asylsøknad, har henvendt seg til UNE og bedt om at vi vurderer deres sak på nytt. Disse sakene vil nå bli vurdert individuelt i lys av den nåværende sikkerhetssituasjonen.

Personer som har anmodet om omgjøring, og blitt gitt utsatt iverksetting, har lov til å oppholde seg i Norge inntil deres sak er blitt vurdert på nytt.

Når UNE nå behandler hver enkelt sak, vil enkelte kunne få tillatelse til videre opphold i Norge ut fra generelle, og/eller individuelle behov eller på bakgrunn av humanitære forhold, mens andre fortsatt vil få avslag og igjen vil ha plikt til å returnere.