Ventetiden for visumsaker er 8 måneder

Det betyr at vi behandler de fleste visumsakene innen åtte måneder. Akkurat nå har vi få visumsaker til behandling, men det varierer når de blir ferdige. Noen får svar raskt, mens andre må vente opp mot ni måneder. Grunnen til det er at vi må undersøke mer i noen saker før vi kan avgjøre dem. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller UDI.

Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen din vil du få beskjed fra oss.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. I visumsaker har UDI laget en sjekkliste for dette (eksternt nettsted).

Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.