Eldre årsrapporter og årbøker

Årsrapporter og årbøker

Årsrapportene oppsummerer året for UNE, og rapporterer på målene fra tildelingsbrevet og instruksen fra departementet. Før 2011 ble det i tillegg trykket årbøker beregnet på publikum.