1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerne fikk ikke familieinnvandring med sin mor i Norge, fordi det ikke var sannsynliggjort at moren hadde del i foreldreansvaret.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge