1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerens midlertidige tillatelse på humanitært grunnlag ble tilbakekalt fordi han har gitt uriktige opplysninger om sin identitet, herunder alder, familienettverk og oppvekst.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge