1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2007
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Temaet som ble belyst var relokalisering av afghanske borgere til sikkerhetsmessige stabile områder, til tross for at de ikke har tilknytning dit.