1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge