1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2009
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Temaet som ble belyst var anvendelse av Dublin II–forordningen overfor enslige mindreårige asylsøkere.