1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UDI innvilget klageren oppholdstillatelse fordi han var mindreårig uten forsvarlig omsorg i hjemlandet. Tillatelsen ble tidsbegrenset fordi det var tvil om hans identitet. Klageren mente han skulle fått innvilget beskyttelse, men UNE endret ikke UDIs vedtak.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge