1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge