1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge