1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke familegjenforening fordi hun ikke hadde fremlagt god nok dokumentasjon på identiteten sin.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  To barn fikk ikke familieinnvandring med helsøsken i Norge fordi de har en omsorgsperson i hjemlandet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge