1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2022
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke utlendingspass for en enkeltreise for å besøke sin syke mor. UNE mente han ikke hadde lagt frem nødvendig dokumentasjon på at han hadde behov for passet.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge