1. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge
  Klageren ble innvilget permanent oppholdstillatelse av UNE fordi kravet til inntekt ble oppfylt etter klageoversendelse fra UDI.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge