1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge