1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2019
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge