1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2010
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Ikke tatt til følge
  UNEs stornemnd traff i mars 2010 beslutning om retur til Sør-Somalia. Spørsmålet som ble belyst gjaldt terskelen for vern etter internasjonale konvensjoner for personer med tilhørighet til Mogadishu.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2010
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  Saken gjaldt hvorvidt en klager fra Mogadishu fylte kriteriene for flyktningstatus etter utlendingsloven. Stornemnda kom til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Mogadishu per idag er så alvorlig at innbyggerne i sin alminnelighet risikerer å bli utsatt for overgrep.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2007
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Temaet som ble belyst var relokalisering av afghanske borgere til sikkerhetsmessige stabile områder, til tross for at de ikke har tilknytning dit.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2006
  Avgjørelsesform: Stornemnd
  Resultat: Tatt til følge
  Temaet som ble belyst var å henvise etniske serbere til internflukt i Kosovo. UNE fattet vedtak etter stornemndmøte hvor saken gjaldt en familie etniske serbere fra Kosovo. Det viktigste vurderingstemaet i saken var vilkårene for henvisning til internflukt.
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2017
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge